Wat is Trajectmonitor?

Deze site is de beheeromgeving van Trajectmonitor, een online applicatie om veranderingsprocessen te structureren, te bewaken en tot een goed einde te brengen. De gefaseerde opzet van het programma stelt teams en individuen in staat om gemakkelijk van abstracte visies tot concrete doelen en resultaten te komen. De inzet van Trajectmonitor leidt zo tot meetbare resultaatverbetering.

Meer weten? Kijk op www.trajectmonitor.nl.

Contact

Trajetmonitor is ontwikkeld door Koningswit en Uitleg & tekst. Een inlogcode is alleen op aanvraag verkrijgbaar. Wilt u weten wat Trajectmonitor voor uw organisatie kan doen? Neem dan contact op. Mail naar info@trajectmonitor.nl of bel naar 0628863874.